Jarmila Machačová vítězí v Holandsku

Jarmila Machačová vítězí v Holandsku

Dvo­jice závod­nic celku SDJ Dukla Praha Jarmila Machačová a Barbora Průd­ková závodila v min­ulém týdnu v Nizozemí a Bel­gii a závodila velmi dobře. Zkušená Machačová vys­toupily na stupně vítězů dvakrát, když jed­nou vyhrála a jed­nou byla třetí, Průd­ková pak při­dala jedno druhé místo. Na Dukle se v současné době více věnují ženám a pro závod­nice nově se rodícího týmu to byla skvělá příleži­tost si zazávodit ve vynika­jící konkurenci.

Do Holand­ska jsem se dostala díky kamarádce z Rak­ouska, která mě před šesti lety vzala sebou ke známým. Oni nás při­jaly za vlastní a napláno­vali zavodní pro­gram. Nyní už tam jezdím sama a pro­gram si tvořím podle potřeby. Letos jsem tam byla s bik­erkou Barčou Průd­kovou. Ve dnech kdy nej­sou závody v Holand­sku, tak dá se závodit v Bel­gii. V období po Tour de France je v Holand­sku série kritérií, takže člověk může závodit téměř každý den,” prozradila bývalá mis­tryně světa v bodovacím závodu Jarmila Machačová.

Každým závo­dem člověk získává hodně zkušeností, ženy jezdí samostatně a konkurence je úplně někde jinde než u nás. Také délka závodů je dvo­jná­sobná a průměry jsou kolem čtyřicítky. Závodí se od prvního kilo­metru, nikdo na nic nečeká. Na kritériích jsou závod­nice i ze sil­ničních holand­ských profi týmů, záleží na tom, jaký mají závod­nice pro­gram,” pokračuje.

Letní sil­niční závody jsou pro Machačovou však ale přede­vším přípravou na zimu a dráhu. “Není to tak, že bych se více ori­en­to­vala na sil­nici, pri­or­i­tou je a zůs­tane dráha. Ale závody na sil­nici mám moc rada a když je jich více a kval­it­nější, tak není lepší přípravy na zimu. Většina zahraničních dráhařek závodí dobře i na sil­nici. Jen tak se dá posou­vat dále,” ví Jarmila, která vítá, že na Dukle se nyní více zaměřují i na ženy. Letos jsme jako tým Dukly absolvo­valy české mez­inárodní etapové závody  Gra­cia Orlova a Tour de Fem­i­nin a v zahraničí Tour de Pologne. V září nás čeká ještě v Itálii Giro Toscana. Starty na sil­nici jsou velmi důleži­tou přípravou na dráhovou sezónu a je skvělé když člověk může jet s vlast­ním týmem a zázemím na které je zvyklý,” zdůrazňuje zkušená cyklistky.

Machačová za týden absolo­vala šest závodů. Pět kritérií na 60 kilo­metrů a jeden sil­niční závod na 92 kilo­metrů, ten jed­iný vynechala mladá Průd­ková. A jejich výsledky byly velmi dobré.

Zdroj: http://www.duklacycling.cz/machacova-a-prudkova-zavodily-uspesne-v-beneluxu/